Kiedy wypełniamy formularz ZAP-3?

Wprawdzie NIP-3 przestał obowiązywać już ponad rok temu, a dzięki elektronicznemu systemowi zmiana zameldowania powoduje automatyczne powiadomienie Urzędu Skarbowego właściwego dla nowego miejsca zameldowania, jednak nie można zapominać, że są sytuacje w których będziemy zmuszeni złożyć formularz Zgłoszenia Aktualizucjącego czyli ZAP-3.

Są dwa zasadnicze powody dla których osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej muszą złożyć formularz ZAP-3:

  1. konieczność zmiany właściwości urzędu skarbowego bez zmiany miejsca zameldowania – czyli jeżeli chcemy płacić podatki w miejscu innym niż miejsce zameldowania
  2. zmiana numeru konta – ważne przede wszystkim przy nadpłacie podatku, gdyż US zwróci nasze pieniądze na konto wskazane za pomocą tego formularza. Nie zapominajmy więc poinformować US o tej zmianie, gdyż pieniądze mogą trafić na nieaktywne konto i odzyskanie ich będzie nas kosztowało sporo zachodu.

Nie musimy natomiast aktualizować żadnych informacji, które są zapisane w rejestrze PESEL (np. nazwiska, adresu zameldowania itp.).

Jak widać pomimo ułatwienia życia przez system elektroniczny, nie zwalnia nas to z obowiązku komunikacji z Urzędem Skarbowym.

Aktywny druk ZAP-3 można pobrać tutaj

Tags: , , , ,

Posted in InformacjeDesigned by Försäkra Online.