Druk ZAP 3 – aktualna wersja

ZAP3 wersja 2Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (2)

Obowiązuje od: 09.04.2014 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. 2014, poz. 383)


Aby pobrać aktywny formularz ZAP-3 przeznaczony do wypełnienia w programie MS WORD,
wyślij smsa o treści

HPAY.EDRUKI

pod numer

7455

a otrzymany kod wpis w poniższy formularz.

Cena smsa wynosi 4,92 PLN brutto.

Wysyłając SMS akceptujesz regulamin!!!

TUTAJ WPISZ OTRZYMANY KOD

 

Usługa sms obsługiwana jest przez serwis homepay.pl.
Usługa prowadzona przez firmę FHU TORMIS

Tags: , , ,

Posted in PODATKI, ZAPDesigned by Försäkra Online.